top of page

RETROSPECTIVE FESTIVAL VIETNAM 2019

Journaux Vietnamiens

Journaux Vietnamiens
Interview du président de l'association Asia New Generation Vietnam - Roland BEAUMONT par VTV4

Interview du président de l'association Asia New Generation Vietnam - Roland BEAUMONT par VTV4

00:00
Phát video
Ấn tượng "Liên hoan văn hóa Việt Nam" tại thành phố Lyon

Ấn tượng "Liên hoan văn hóa Việt Nam" tại thành phố Lyon

02:12
Phát video
VTC10 journal Vietnamien

VTC10 journal Vietnamien

03:34
Phát video

Journaux Français

Journaux Français
Dossier de presse partie V
00:00
Phát video
Dossier de presse IV
00:00
Phát video
Dossier de presse partie III
00:00
Phát video

VIDEOS

​HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

Thông tin đăng tải tại Baotintuc.vn

Báo Việt Nam 07/08/2019

festival_van_hoa_viet_nam_lyon.jpg

Baotintuc.vn

Báo Việt Nam 07/08/2019

2230_ao_dai_1.jpg
66922721_10214231840140897_2343391193863

Báo Việt Nam 20/07/2019

thoidai.com.vn

Báo Việt Nam 07/09/2019

0742_biYu_diYn_nhYc_cY.jpg
cff2b23c76d499e01c69486749b748aa.jpg

nhandan.com.vn

Báo Việt Nam 07/09/2019

vannghequandoi.com.vn

Báo Việt Nam 07/09/2019

anh-lien-hoan-van-hoa-vn-8.jpg

KOI

Tạp chí France 06/2019

PRESSES FRANCAISE

Thành phố Lyon

Tạp chí Pháp đăng ngày 07/01/2019

61352179_2202280469868431_25891300927560
chants-770x433.jpg

RADIOS

M RADIO

Đài phát thanh Pháp

RADIO M.png

PLURAL RADIO

Đài phát thanh Pháp

RADIO PLURIEL.png

PHOTOS