top of page

 Hiệp hội sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ và quan trọng hơn thông qua những hành động tập thể. Bạn cũng có thể tạo ra sự khác biệt và với sự hỗ trợ mà chúng tôi nhận được sẽ giúp tăng cường nỗ lực của chúng tôi để giải quyết các vấn đề xã hội đang còn khó khăn ở Việt Nam. Hãy ủng hộ chúng tôi ngày hôm nay và cùng chúng tôi thực hiện những hành động cụ thể.

Tại Hiệp hội Thế hệ mới Châu Á - VIỆT NAM, chúng tôi rất mong đợi sự cam kết của bạn. Có rất nhiều cách để đóng góp, và mọi cử chỉ đều được đánh giá cao. Bằng cách giúp một tay, bạn sẽ trở thành một thành viên tích cực của Tổ chức Nhân đạo của chúng tôi và giúp củng cố các hoạt động của chúng tôi.

bottom of page