top of page

Nos projets

Hiệp hội Thế hệ mới Châu Á - Việt Nam ngày càng phát triển và có nhiều ý tưởng sáng kiến. Chúng tôi thực hiện nhiều dự án nhằm cải thiện cuộc sống người dân và hiệp hội chúng tôi vô cùng tự hào về những kết quả mà chúng tôi đạt được mỗi ngày.

Hiệp hội chúng tôi hướng đến việc thay đổi và định hình cuộc sống.  Nhiệm vụ mà chúng tôi thực hiện là phát triển các hoạt động nhân đạo nhằm đưa ra một tầm nhìn toàn cầu giúp
hiệp hội có thể giải quyết những thách thức lớn của xã hội. Hiệp hội chúng tôi cam kết tham gia cùng các đối tác của mình bằng cách tạo ra các  hoạt động dành cho cá nhân và tập thể.

Hiệp hội Thế hệ mới Châu Á – Việt Nam đồng hành và thực hiện các dự án của Việt Nam

 Cùng chúng tôi khám phá các dự án !

eiffel-tower-g96a9011ce_1920.jpg

Festival vietnam 

2022 PARIS

bottom of page