top of page

Hiệp hội Thế hệ mới Châu Á - Việt Nam, luôn phối hợp chặt chẽ với các cộng tác viên tại Việt Nam:
- Giúp đỡ trẻ em và gia đình ốm đau, khó khăn ở Việt Nam.
- Đại diện Hiệp hội:
Bà HOÀNG THỊ LƯU XÃ, phụ trách hoạt động nhân đạo.

Vietnam
vietnam

Phó Chủ nhiệm
Bà HOÀNG THỊ LƯU XA

CÂU LẠC BỘ TỪ THIỆN THÁI NGUYÊN
Nick Facebook: Sa Sa
Điện thoại: 0912774134

maison chance

 Hiệp hội chúng tôi phối hợp cùng hiệp hội "MAISON CHANCE"
Geneva, Thụy Sĩ

bottom of page