top of page

​HIỆP HỘI THẾ HỆ MỚI CHÂU Á VIỆT NAM

HỘI

Thế hệ mới Châu Á- Việt Nam ngày càng có nhiều các sáng kiến và ý tưởng để phát triển hiệp hội. Chúng tôi thực hiện nhiều dự án nhằm cải thiện cuộc sống người dân và chúng tôi vô cùng tự hào về những kết quả đạt được mỗi ngày.

Hiệp hội của chúng tôi hướng đến việc thay đổi và định hình cuộc sống. Công việc mà chúng tôi thực hiện là phát triển các hoạt động nhân đạo nhằm đưa ra một tầm nhìn toàn cầu giúp chúng tôi có thể giải quyết những thách thức lớn của xã hội. Chúng tôi đảm bảo các đối tác của chúng tôi tham gia bằng cách tạo ra các cơ hội cá nhân và tập thể.

Thế hệ mới Châu Á – Việt Nam đồng hành và thực hiện các dự án của Việt Nam

bottom of page